Fågelskär i Mälaren 2018

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-880-4

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

För tolfte gången har samtliga fågelskär i Mälaren inventerats. Här kan du läsa om resultatet för 2018.

Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län bedriver tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund fågelinventeringarna i Mälaren som en del av den regionala miljöövervakningen.

Kontakt