Ett levande kulturarv i ett framtida klimat

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2019:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-939-9
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

I framtiden kommer Stockholms län få ett förändrat klimat vilket kan påverka kulturobjekt som till exempel historiska byggnader, fornlämningar, arkiv och museisamlingar. I denna rapport presenteras en modell för värdering och bedömning av klimateffekter och dess risker i förhållande till olika kulturobjekt.

Förutom att ladda ned rapporten som pdf kan du även öppna rapporten som en storymap och läsa mer om de kommunvisa underlagen och få instruktioner hur du kan använda dem. Du kan även navigera dig i en karta över länet för att se var objekten finns lokaliserade.

Ett levande kulturarv i ett framtida klimat (storymap) Länk till annan webbplats.

Kontakt