Bostadsmarknadsenkäten 2019

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-884-2

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Varje år besvarar länets kommuner Bostadsmarknadsenkäten. Syftet med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Bostadsmarknadsenkäten innehåller 5 delar: Läget på bostadsmarknaden, Bostadsbyggande, Allmännyttan, Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen och Läget på bostadsmarknaden för olika grupper.

Foldern Bostadsmarknadsenkäten 2019 är en sammanfattning av enkäten. En nationell sammanställning av enkätresultaten görs av Boverket.

Alla delar och kommunernas samtliga svar redovisas i Excel-filen nedan.

I Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden som presenteras i rapporten Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholm län 2019 fördjupar vi oss i enkätens uppgifter. Rapporten publiceras i juni i år.

Vi vill emellertid redan nu flagga för att det är mycket tvek­samt om projekten kan starta som planerat. En rimligare bedömning är att knappt hälften av bostäderna påbörjas, om ens det.

Kontakt