Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2019:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-922-1

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 23

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Information till sökande. Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB) för att få anläggas och drivas. Här kan du läsa om hur du söker tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Kontakt