Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-891-0

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Trots att kvinnors utsatthet för sexualbrott fortfarande är hög i Stockholms län börjar det regionala våldsförebyggande arbetet ge vissa positiva resultat. Lägesrapport och redovisning över genomfört arbete år 2018 med regeringsuppdrag 62 Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 

Kontakt