Arbetar din kommunrättighetsbaserat? Kort om rättighetsbaserat arbete för att främja nationella minoriteters rättigheter i kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-930-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I denna broschyr kan du läsa mer om hur din kommun kan arbeta rättighetsbaserat. Kommunernas verksamhet och tjänster ska anpassas för att tillgodoses de nationella minoriteternas rättigheter, till exempel genom att ge information på minoritetsspråk.


Kontakt