VIDA-modellen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-860-6

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för individer genom att kommuner och Arbetsförmedlingen erbjuder föreningsaktiviteter som en del i individens handlingsplan.

VIDA är en modell som Länsstyrelsen tillsammans med kommuner i Stockholms län arbetat fram och utvecklat i samverkan med Arbetsförmedlingen och civilsamhället inom ramen för ett projekt som finansierats av Asyl-, Migrations- och integrationsfonden, AMIF. Syftet med VIDA-modellen är att bidra till inkludering av individer genom att erbjuda en aktivitet inom föreningslivet som del i individens handlingsplan.

Kontakt