Verksamhetsplan 2019-2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-842-2

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Strategi

Verksamhetsplanen sammanfattar och förtydligar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt