Växt- och djurplanktonundersökningar i 26 sjöar i Stockholms län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:11

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-821-7

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 124

Publikationstyp: Rapport

Rapporten beskriver resultaten av en provtagning i 26 sjöar i Stockholms län i juli och augusti 2017. Provtagningen ingår i Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och syftar till att ta reda på näringstillståndet i sjöarna. I fyra sjöar kompletterades växtplanktonanalysen med en djurplanktonanalys för att
även kunna studera fisksamhället samt eventuell metall- eller försurningspåverkan.

Kontakt