Våra bryggors påverkan på växter och djur

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-803-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Skriften kan hjälpa dig att bedöma hur en brygga kan påverka miljön och vad man kan göra för att skadan på naturen ska bli så liten som möjligt. Skademinimering kan ske både genom val av plats och utformning av bryggan.

Kontakt