Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige – delrapport

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-795-1
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har idag ett samordningsansvar för samhällsviktiga frågor. Samordning är av stor betydelse framförallt för att kunna vägleda inom områden som hanteras av flera aktörer och inte minst för att säkerställa rättigheter och skyldigheter som EU-medborgare har i Sverige.

I de möten som den nationella samordnaren genomfört med myndigheter, kommuner och idéburna organisationer framkom att rättsläget uppfattades som oklart och att det finns en stark efterfrågan av tydligare ”nationella riktlinjer”.

Flera kommuner uppgav att de idag har svårigheter med att genomföra kvalitetssäkrade individuella bedömningar och beslut för ärendens vidare hantering.

Kontakt