Underlag till Stockholms läns livsmedelsstrategi - Statistisk genomlysning

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2018:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-841-5
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport är en del av den nulägesanalys som Länsstyrelsen har tagit fram som underlag till en regional livsmedelsstrategi för Stockholms län. Rapporten består av
en statistisk genomlysning av företag i livsmedelskedjan i Stockholms län och de omgivande länen i Östra Mellansverige.

Kontakt