Underlag till Stockholms läns livsmedelsstrategi - Nulägesanalys

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2018:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-840-8
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Denna nulägesanalys är en del i arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Syftet med nulägesanalysen är att identifiera och beskriva förutsättningarna för livsmedelskedjans olika delar i Stockholmsregionen,
från primärproduktion och förädling till handel och konsumtion.

Kontakt