Tipsa Länsstyrelsen om gränsöverskridande avfallstransporter

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2018:10
Diarienummer:
978-7281-848-4
ISBN/ISSN-nr:
978-7281-848-4
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar över tillsyn av gränsöverskridande avfalls-transporter i sju län: Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län. Om du misstänker att det kommer att ske en export av avfall i något av de länen kan du tipsa Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt