Tipsa Länsstyrelsen om gränsöverskridande avfallstransporter

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018:10

Diarienummer: 978-7281-848-4

ISBN/ISSN-nr: 978-7281-848-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar över tillsyn av gränsöverskridande avfalls-transporter i sju län: Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län. Om du misstänker att det kommer att ske en export av avfall i något av de länen kan du tipsa Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt