Tidningen Landsbygd i Centrum nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018 - 3

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 13

Publikationstyp: Tidning

En tidning för dig som är aktiv på länets landsbygd.
Innehåller bland annat artiklar som rör landsbygdsutveckling, intervjuer, goda exempel, information om stödmöjligheter och annonser om aktuell kompetensutveckling.

Kontakt