Tidningen Landsbygd i Centrum nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018 - 3
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Tidning

En tidning för dig som är aktiv på länets landsbygd.
Innehåller bland annat artiklar som rör landsbygdsutveckling, intervjuer, goda exempel, information om stödmöjligheter och annonser om aktuell kompetensutveckling.

Kontakt