Tidningen Landsbygd i Centrum nr 1 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018-1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

En tidning för dig som är aktiv på länets landsbygd.
Innehåller bland annat artiklar som rör landsbygdsutveckling, intervjuer, goda exempel, information om stödmöjligheter och annonser om aktuell kompetensutveckling.

Kontakt