TÅGET – ett våldsförebyggande arbetssätt i skolan för barn, föräldrar och personal

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-835-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

TÅGET är ett våldsförebyggande arbetssätt för skolan, med målet ”En skola fri från våld”. TÅGET har tagits fram av socialförvaltningen, elever, föräldrar och skolpersonal i Botkyrka kommun.

Kontakt