Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län 2025+

Om publikationen

Löpnummer: 2018:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-822-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

I Länsstyrelsens kärnuppdrag ingår att främja länets utveckling. I Strategisk inriktning beskriver vi, utöver ett antal samhällsutmaningar, fyra områden för prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna är tvärsektoriella och omfattar områden där insatser och resurser behöver samordnas.

Kontakt