Storskarven i Mälaren - utveckling av beståndet 2004–2017

Om publikationen

Löpnummer:
Fakta 2018:1
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-782-1
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
3
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2017 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.

Kontakt