Storskarven i Mälaren - utveckling av beståndet 2004–2017

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-782-1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 3

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2017 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.

Kontakt