Stöd för civilsamhället i arbetet med asylsökande och nyanlända

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-784-5

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Information om vilka medel som civilsamhället kan ansöka om i arbetet med asylsökande och nyanlända.

Kontakt