Stiftelsers bokföringsskyldighet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bokföring i bokföringsskyldiga stiftelser behövs bland annat för att se att stiftelsen följer de bestämmelser som anges i stiftelseurkunden. Bokföringen fungerar då som underlag för kontroll och uppföljning av verksamheten.

Kontakt