Statistiköversikt - Guide till statistik och databaser på integrationsområdet

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-808-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Denna statistiköversikt hänvisar till befintlig statistik på integrationsområdet hos relevanta expertmyndigheter och i databaser. Statistiken kan även användas för till exempel nulägesbeskrivningar av mottagande och integration.

Kontakt