Sfi Bas - En grundutbildning för kortutbildade

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:16

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-829-3

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Sfi Bas är en Sfi (svenska för invandrare) för personer med ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund. Sweco har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm utvärderat Sfi Bas i Stockholms län. I denna rapport kan du läsa om resultatet.

Kontakt