Sfi Bas - En grundutbildning för kortutbildade

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2018:16
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-829-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Sfi Bas är en Sfi (svenska för invandrare) för personer med ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund. Sweco har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm utvärderat Sfi Bas i Stockholms län. I denna rapport kan du läsa om resultatet.

Kontakt