Samhällsbyggnad och miljö februari 2018

Om publikationen

Löpnummer: 8 februari 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev


Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Stockholm om frågor som rör samhällsbyggnad, boende och miljö.

Finns endast digitalt.

Kontakt