Samhällsbyggnad och miljö 27 augusti 2018

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Stockholm om frågor som rör samhällsbyggnad, boende och miljö.

Nyhetsbrevet finns endast digitalt.

Kontakt