Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Romsk inkludering lokalt – nuläget i kommuner med statligt stöd 2012–2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-862-0
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Detta är Länsstyrelsens andra nulägesbeskrivning inom ramen för strategin för romsk inkludering. Direkta jämförelser med den nulägesbeskrivningen som redovisades i december 2014 ska undvikas, då den skiljer sig åt i flera avseenden när det gäller upplägg och genomförande.

Nulägesbeskrivningen ger en övergripande bild av hur arbetet utifrån regeringens strategi för romsk inkludering fortlöper inom verksamhetsområdena utbildning, arbete, bostad, hälsa samt social omsorg och trygghet i de kommuner som har beviljats statsbidrag för att bedriva utvecklingsarbete för romsk inkludering under åren 2012–2017.

Kontakt