Romsk inkludering – Årsrapport 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-807-1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering. Detta är Länsstyrelsens femte årsrapport inom ramen för detta uppdrag.

Kontakt