Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2018:5

Diarienummer: 408-9051-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-818-7

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 10

Publikationstyp: Broschyr/folder

Detta faktablad beskriver hur länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Detta är en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i samtliga skeden i planprocessen.

Kontakt