Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:24

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-853-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Vattenförsörjningsplanen är en gemensam strategi för vattenförsörjningen i Stockholmsregionen. Planen är en del av den regionala utvecklingsplaneringen och ett viktigt komplement till RUFS 2050.

Detta är den öppna versionen av planen.


Kontakt