Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-813-2

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 238

Publikationstyp: Rapport

De övergripande målen för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet handlar om att öka konkurrenskraften inom jordbruket och fiskerinäringen, att främja en hållbar förvaltning av naturresurser, att minska klimatpåverkan och att bidra till sysselsättning och utveckling på landsbygden. I handlingsplanen har Länsstyrelsen anpassat programmen till de regionala förhållandena.

Kontakt