Projektportfölj strukturfonderna 2014–2017 i Stockholmsregionen

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-785-2 (sve), 978-91-7281-787-6 (eng)

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 26

Publikationstyp: Broschyr/folder

Strukturfonderna spelar en väsentlig roll för genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken i Sverige och Stockholmsregionen. De europeiska struktur- och investeringsfonderna ska bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Under 2014–2017 har cirka 950 miljoner kronor investerats i totalt 33 projekt. I denna sammanställning kan du läsa om projekten.

Kontakt