Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018–2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 18

Publikationstyp: Strategi

Denna plan visar de planerade tillsynsvägledande insatser som Länsstyrelsen i Stockholms län avser bedriva för åren 2018–2020 med fokus på 2018. Den innehåller även en redovisning av den tillsynsvägledning som är genomförd till och med april 2018. En reviderad plan för tillsynsvägledning kommer att tas fram till år 2019.

Kontakt