Pilotutvärdering av det universella våldspreventiva skolprogrammet TÅGET - En sammanfattning

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-837-8

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Annan

TÅGET är ett våldsförebyggande arbetssätt för skolan med målet ”En skola fri från våld”. Här kan du läsa en utvärdering av TÅGET.

Kontakt