Nyhetsbrev från VIDA 5 februari 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018-02-05

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

VIDA-projektet främjar språkträning, hälsa och nätverk för nyanlända. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 4 gånger per år.

Kontakt