Nyhetsbrev från VIDA 20180604

Om publikationen

Löpnummer: 4 juni 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

 

VIDA-projektet främjar språkträning, hälsa och nätverk för nyanlända. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 4 gånger per år.

Kontakt