Nyhetsbrev från VIDA 10 oktober 2018

Om publikationen

Publiceringsår: 2018

Publikationstyp: Nyhetsbrev

VIDA-projektet främjar språkträning, hälsa och nätverk för nyanlända. Nyhetsbrevet kommer ut cirka 4 gånger per år.

Kontakt