Nyhetsbrev för djurhälsopersonal 28 september 2018

Om publikationen

Publiceringsår: 2018

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Under 2018 upphandlar Länsstyrelsen Stockholm djurhem, djurtransporter och veterinärtjänster för omhändertagna djur. Detta utskick handlar om de vetrinärtjänster som upphandlas i Stockholms län, anbudsperiod 26 september till 28 oktober.

Kontakt