Nyhetsbrev för djurhälsopersonal 12 juni 2018

Om publikationen

Löpnummer: 12 juni 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Genom nyhetsbrevet vill vi nå ut med information till dig som är verksam inom djurens hälso- och sjukvård. Nyhetsbrevet skickas ut cirka två gånger per år.

Kontakt