Nutid och framtid 20 april 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:1

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev om Stockholmsregionens utveckling, från Länsstyrelsen i Stockholm. Finns endast digitalt.

Kontakt