Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2017

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2018:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-805-7

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2017 om att följa upp och analysera utvecklingen inom det minoritets­politiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet.
I rapporten uppmärksammas särskilt utvecklingen i jämförelse med 2014, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns för att säker­­ställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Kontakt