Nationella minoriteter: Kultur, identitet, språk bevara – utveckla

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-843-9
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett
nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och samordna minoritetspolitiken i landet. I denna broschyr där du får ta del
av några personers berättelser om hur det är att vara
same eller tillhöra en nationell minoritet i Sverige. Vi lät
journalisten Margit Silberstein intervjua dem och deras betraktelser kretsar särskilt kring frågor om språk, kultur och identitet.

Kontakt