Nationell biogeografiskuppföljning av småsvalting 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-852-1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 81

Publikationstyp: Rapport

Småsvalting växer i Stockholms och Uppsala län i Mälaren och i Norrbottens län i Bottenviken. Föreliggande rapport presenterar resultatet av den biogeografiska uppföljningen av småsvalting (Alisma wahlenbergii) som genomfördes 2017–2018 på kända svenska växtplatser. Förutom karteringar av kända bestånd har eftersök genomförts för att hitta nya lokaler för småsvalting.

Kontakt