Mottagande och etablering av nyanlända 2018 - Lägesbilder från kommuner och landsting oktober 2018

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 851-8551-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-839-2

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport kan du läsa om lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län avseende vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola och utbildning samt hälso- och sjukvård.

Kontakt