Mottagande och etablering av nyanlända 2018 - enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 851-3095-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-807-1

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna har tagit fram och sammanställt lägesbilder för hur kommunernas och landstingens verksamheter påverkas av förändringen i antal asylsökande och nyanlända.

Kontakt