Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2017 (Parnassius mnemosyne) - Norrtälje kommun, Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-854-5

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 9

Publikationstyp: Planeringsunderlag

En mnemosynefjäril på en klöverblomma

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun. Mnemosynefjärilen inventerades under 2017 genom metodiken linjetaxering.

Kontakt