Metoder för lokal samverkan kring arbetet med öppna drogscener

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 32

Publikationstyp: Broschyr/folder

I Stockholms län är tillgången till narkotika större än i många andra delar av landet och här finns en större andel som använder narkotika och en högre narkotikarelaterad dödlighet än i landet som helhet. Det är allmänt känt att narkotika hanteras öppet på ett flertal platser i länet. Dessa platser spelar inte enbart en central roll som brottsplats för narkotikabrott. De är även platser där unga personer riske­rar att etablera ett missbruk av narkotika och en kriminell livsstil. Platserna genererar även otrygghet för allmänheten bland annat på grund av våldsbrottsligheten i områdena.

Broschyren är framtagen av Polisen, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Stockholm, Tullverket och Stockholms läns landsting.

Kontakt