Marinbiologiska undersökningar utanför Svenska Högarnas naturreservat 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2018:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-826-2

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Inför en revidering av Svenska Högarnas naturreservat till marint naturreservat behövs ytterligare underlag som hjälper Länsstyrelsen att beskriva områdets naturvärden och bedöma behov av regleringar, skötsel och andra åtgärder. Länsstyrelsen uppdrog därför Medins Havs och Vattenkonsulter AB att genomföra marinbiologiska undersökningar i havsområdet runt Svenska Högarnas naturreservat under 2016. Bottnarna undersöktes med akustiska och visuella metoder, det vill säga sidoseende sonar, nedåtseende ekolod samt videokamera.

Kontakt