Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsernas bevakning av grundläggande betaltjänster 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Länsstyrelsen i Dalarna 2018-14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
ISSN: 1654-7691
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
153
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen för företag och föreningar i glest befolkade områden. Från och med 2013 har länsstyrelserna möjlighet att när det behövs ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser.

Resultatet av bevakningen och stöd- och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en rapport till Näringsdepartementet. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar för detta. I uppdraget ingår även att arbeta stödjande och samordnande gentemot övriga
länsstyrelser i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera genomförandet av uppdraget. Genom denna rapport redovisar länsstyrelserna utvecklingen av tillgången till grundläggande betaltjänster 2018.

Kontakt