Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029

Om publikationen

Löpnummer: 2018:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-831-6

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet i länet. De åtgärder som ingår i länsplanen bedömer vi är de som bäst förbättrar framkomlighet och bostadsbyggande i Stockholms län.

Kontakt