Landsbygd i Centrum – SAM-special 2018

Om publikationen

Löpnummer: Februari 2018

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Detta är ett specialnummer av nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum med fokus ligger på SAM-ansökan 2018.

Kontakt